Youth Equality Promotion Association - ADAPTO
Suntem o organizaţie de tineri, cu tineri, pentru tineri, indiferent de sex, nationalitate, culoare, religie, venituri, stare financiara, statut social, abilitati şi dizabilitati , vizănd dezvoltarea armonioasă a tinerilor pe baza principiilor egalităţii de şanse şi promovând voluntariatul.
   Home      Cine suntem noi

Ne propunem să promovăm conceptul de egalitate de sanse între toţi tinerii indiferent de deosebirile de rasă, naţionalitate, abilităţi sau dizabilităţi, imagine, venituri, statut social, etc.

Misiune:
Promovarea principiilor egalitaţii în rândul tinerilor oricare ar fi deosebirile sau dizabilităţile acestora.


Viziune:
Dezvoltarea armonioasă a tinerilor pe baza principiilor egalităţii de şanse.


Obiective:

În domeniul educaţiei şi formării:
- Educarea tinerilor, dar şi celor cu care aceştia iau contact, în vederea schimbării menalităţii, eliminarea stereotipurilor şi înlăturarea prejudecăţilor cu privire la diferenţierile între oameni în general, între tineri în special şi între persoane cu dizabilităţi în mod deosebit;
- Educaţia continuă pe tot parcursul vieţii, cu accent pe imbunătăţirea comportamentului personal şi social faţă de, şi împreună cu persoanele cu dizabilităţi;
- Formarea conduitei morale moderne a tinerilor;
- Formarea  deprinderilor de înţelegere a responsabilităţior tinerilor faţă de societate sau comunitatea unde trăiesc;
- Formarea unei atitudini corecte faţă de persoanele dezavantajate sau defavorizate;
- Asimilarea cunoştinţelor esenţiale despre comportamentul şi purtarea cuiva vis-a-vis de persoane dezavantajate;
- Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării umui grup omogen;
- Stimularea receptivităţii faţă de progresul socilogic şi stimularea avăntului, elanului tineresc
- Informarea cetăţenilor asupra problematicii drepturilor omului;

În privinţa persoanelor dezavantajate:
- Integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi;
- Integrarea şi incluziunea socială şi culturală a tinerilor dezavantajaţi;
- Oferirea de sprijin moral, prin consiliere şi material, exprimat prin burse, subvenţii, sponsorizări, finanţări şi alte ajutoare oferite celor defavorizaţi;
- Indrumarea şi susţinerea integrării socio-profesionale;
 

În vederea integrării europene:
- Stimularea interesului faţă de noutatea culturilor europene, a înţelegerii acesora şi dezvoltarea culturii personale, concomitent cu lărgirea orizontului de experienţă şi cunoaştere;
- Facilitarea schimburilor de tineret în context national şi internaţional,
- Stimularea comportamentului de cetăţean al Uniunii Europene;
- Formarea şi dezvoltarea responsabilităţii faţă de asigurarea calităţii actului educativ nonformal între tineri;
- Organizarea de seminarii, workshop-uri, cursuri, tabere, excursii, etc.
        
        
    
 
 

(c) 2014 ADAPTO - All right reserved